Anunț concurs

Anunț concurs

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI / EXAMENULUI

PROCES - VERBAL cu REZULTATELE obținute de către candidați la INTERVIU

Proces - Verbal cu Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă

Anunț concurs

Acte necesare pentru depunere dosar

Acte necesare pentru depunere dosar

Formular Înscriere Anexa 1

Anexa 2 adeverință vechime conform Hotărârea 611

Anexa 3 declarație pe propria răspundere conform oug 24 din 2008

Raport final al concursului / examenului

Raport final al concursului / examenului
Afișare Rezultate

Rezultate obținute de candidați la interviu

Rezultate obținute de candidați la interviu 
Afișare Rezultate

Rezultate concurs probă scrisă

Rezultate concurs probă scrisă
Afișare Rezultate

Raport final al concursului / examenului

Anunț promovare

Anexa 1 formular de înscriere 2020

anexa 2 adeverință vechime cf. anexei 2d la hot-611

Anexa 3 declarație pe propria răspundere cf oug 24 din 2008

Anunț de promovare în grad

Anunț de promovare în grad

Proces Verbal Rezultate

Anunț de promovare în grad

Rezultate promovare în grad

Rezultate promovare în grad

Proces verbal cu rezultate proba orală

Raport final al concursului / examenului

Înștiințare organizare concurs

Anunț

Anunț

Anunț - Proces Verbal - Rezultate - Proba Scrisa

Anunț - Proces Verbal - Rezultate - Interviu

Raport final al examenului de promovare în clasă

Proces verbal cu rezultate proba scrisă

Proces verbal cu rezultate interviu

Raport final al concursului examenului

Search